Ak sa chcete v rámci funkcie Street View pohybovať do ľubovoľného smeru, klikajte na biele šípky v spodnej časti obrazovky.
Taktiež môžete vstúpiť do objektu a pohybovať sa po jednotlivých izbách.